Новини

Държавата дава 200 дка от Горното поделение на Общината

Два имота с обща площ от близо 200 дка – 184 дка, ще получи безвъзмездно Община Самоков от държавата. С писмо от 23 юли т. г. служебният министър на отбраната Георги Панайотов обявява, че прехвърля собствеността върху въпросните имоти. Целта е да се задоволят обществени потребности от местно значение.
На основата на решението на военното министерство областният управител Радослав Стойчев е издал съответната заповед и преписката е изпратена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отписване на обектите и предоставянето им в собственост на нашата община.
След 15-годишни усилия на местната власт в тази посока, държавата откликва положително, коментираха запознати. Двата имота са съответно с площ от 109 дка и 75 дка. Кметът Владимир Георгиев е благодарил на министър Панайотов и на областния управител Стойчев за съдействието и подкрепата.

Leave a Reply