Новини, Шарен свят

Държавата ще плаща 60 %, бизнесът – 40 % от заплатите

Изготвен е списък със секторите в икономиката, непосредствено засегнати от извънредното положение. Тези сектори ще получат подкрепа от държавата в съотношение с бизнеса 60 към 40.
Секторите са: търговия на дребно /без търговия за автомобили и мотоциклети/, сухопътен транспорт, пътнически въздушен транспорт, хотелиерство, дейности на ресторанти и заведения, дейност на питейни заведения, прожектиране на филми, туристическа и туроператорска дейност, организиране на конгреси и търговски изложения, предучилищно образование, артистична и творческа дейност, спортни и други дейности, поддържане на добро физическо състояние.
Работодателите вече могат да кандидатстват за подкрепата в Агенцията по заетостта. Решение ще има в близките дни, а в срок от 5 дни ще се получава и самата компенсация.
Останалите фирми, които могат да се надяват на помощ от държавата, ще могат да кандидатстват, като декларират спад от 20 % в продажбите. За референтен месец ще се ползва март. Трудовите отношения с работниците трябва да са сключени преди въвеждането на извънредното положение на 13 март.  Ще има публичен регистър на компаниите, получили подкрепа, който ще бъде публикуван на страницата на НОИ.
Националната агенция по приходите и Главната инспекция по труда ще прверяват истинността на дадената документация през цялата година. Ако работодателят не изплати своите 40 % от полагащото се възнаграждение на работниците, то ще трябва да върне и държавната помощ от 60 %.
За подкрепа може да се кандидатства месец за месец. Засега общият период на действие на тази мярка е 3 месеца. Работодателите ще могат да кандидатстват и за подкрепа само на част от своите служители, ако работата на останалите не е възпрепятствана от извънредното положение.

Leave a Reply