Култура, Новини

Д-р Славян Стоилов гостува в Долна баня

Участникът в експедицията “Българи – прародина” в Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран д-р Славян Стоилов гостува в Долна баня. В продължение на два часа д-р Стоилов разказа за резултатите от експедицията, осъществена през 2008-2009 г., и отговори на многобройните въпроси на присъстващите, свързани с произхода и историята ни. Интересни снимки бяха представени чрез мултимедия, осигурена от програма “Глоб@лни библиотеки – България”. Гостът подари на местното читалище “Рила” свои книги.

Leave a Reply