Новини, Шарен свят

„Евроимпекс” и „Бекастрой” кандидатстват да чистят Самоков

Консорциум „Евроимпекс” и „Бекастрой” АД са кандидатите за спечелване на обществената поръчка за „сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване” в общината.
Общинска комисия с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция „Териториално-селищно устройство и европейски програми” в Общината, прегледа документите на двете фирми и ги допусна до участие в следващите етапи на процедурата, когато ще се разглеждат техническата съоръженост и предлаганите цени за различните услуги.
Поръчката обхваща и зимното поддържане на пътищата в района, включително в града, Боровец, улиците по селата и т. нар. четвъртокласна пътна мрежа. Ангажимент на спечелилата фирма ще бъде и поддържането и стопанисването на сегашното сметище в м. Катранджия, както и ликвидирането на „дивите” местни сметища.
Предвижда се да се сключи петгодишен договор. Неговото действие ще бъде преустановено след изграждане на бъдещото регионално депо за отпадъци, когато ще бъде обявена нова обществена поръчка.
Стойността на сегашната обществена поръчка възлиза на 7,5 млн. лв. за срока на договора без ДДС.

Leave a Reply