Новини, Шарен свят

Европа дава 1 млн. лв. за корекцията на Боклуджа в Седми квартал

Утвърден е проект на Общината под надслов “Корекция на река Боклуджа”. Той предвижда канализиране на реката в долната й част, с дължина 962 м – от ул. “Христо Максимов” до вливането в съществуващия плочест водосток на околовръстния път на Самоков. Ще се следва максимално сега съществуващото речно корито.
Самият проект бе представен на 1 ноември пред представители на местни медии от ръководителя му инж. Румяна Драганова. Координатор е Красимира Костадинова, а счетоводител – Лидия Джамбазка.
Инж. Драганова изтъкна, че целта е чрез корекцията да се предотврати рискът от наводнения и да се възстанови градската среда в Седми квартал и в кв. “Възраждане”, като се подобри и комуналната инфраструктура в двата района.
Планира се да се изградят стоманобетонови подпорни стени и дънна плоча. Проектът предвижда да се почисти речното легло, да се оборудват работните площадки с необходимите инсталации и да се трасира речното дъно. След това ще се изпълнят строително-монтажни работи за изграждане на подпорните стени, дънната плоча и прагове.
Стойността на проекта 1 047 331,02 лв. Общината ще осигури само 5 % от тази сума – 52 408,44 лв. Останалите средства – 95 %, ще дойдат по европейската оперативна програма “Регионално развитие /2007-2013 г./”.
Работата трябва да бъде завършена до 3 октомври 2012 г.
Инж. Евелина Перфанова, ВРИД кмет на общината, поясни, че се готви тръжната процедура и предстои до края на тази година да се обяви търг за обществена поръчка за обекта.
От екипа обещаха да държат периодично в течение обществеността за работата по корекцията.
Задачата е особено важна, тъй като на няколко пъти през последните години при силни дъждове р. Боклуджа в този участък излизаше от коритото си и наводняваше дворове и домове в Седми квартал и други къщи и терени в северната част на града ни, като причиняваше доста щети и неприятности на гражданите.

Leave a Reply