Новини, Политика, Шарен свят

Европейски наблюдатели посетиха Общинската избирателна комисия

На посещение в Общинската избирателна комисия на 20 октомври бяха представители на Ограничена мисия за наблюдение на изборите в България за президент и местна власт при Офиса за демократични институции и човешки права към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/.
Мисията е поканена от българското правителство да наблюдава изборите на 23 октомври съгласно ангажимента на страната ни като член на ОССЕ и включва 11 експерти и 10 наблюдатели, които ще работят в различни райони на страната.
На срещата в Самоков европейският наблюдател Дитер Духшерер постави доста въпроси, на които подробно отговориха председателят на Общинската комисия Пламен Механджийски и секретарят на Общината Емилия Константинова.
Гостите се интересуваха дали членовете на комисията са достатъчно опитни, обучени ли са членовете на секционните комисии, какви са възможностите да им се помага при нужда, как ще се осигури прозрачност на изборите, достатъчно ли са бюлетините и има ли възможност да се реагира своевременно при необходимост, как ще се осигурява ред в секциите при евентуално струпване на повече гласоподаватели, има ли проблеми с избирателите от ромски произход, правени ли са опити за купуване на гласове и пр.

Leave a Reply