Новини, Шарен свят

Един месец срок за подаване на възражения от земеделци

Снимка: архив

От Областната дирекция „Земеделие“ информираха, че от 24 ноември започна да тече едномесечният срок за подаване на възражения за обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“.
Специализираният слой „Постоянно затревени площи” е създаден чрез използване на площи с минимален размер 0,1 хектара, които са с начин на трайно ползване по цифровата ортофотокарта – пасища, мери или ливади, попадат във физически блокове, включващи постоянни пасища, и са заявявани в тях за подпомагане като постоянни пасища поне през една от последните пет години.
Целта е да се подпомогне опазването на съществуващи постоянно затревени площи. В срок до 24 декември собствениците и ползвателите на земеделски земи и други заинтересовани лица могат да се запознаят със специализирания слой „Постоянно затревени площи” и евентуално да подадат възражения за обхвата му по отношение на конкретни имоти.
Повече информация може да се получи в Общинската служба „Земеделие” в Самоков.

Leave a Reply