Новини, Шарен свят

Еднократна помощ от 30 лв. за социално слаби

Социално слаби ще получат еднократна финансова помощ от 30 лв. От Агенцията за социално подпомагане информираха, че парите ще се предоставят на лица и семейства, получили целева помощ за отопление за сезон 2013/2014 г., както и на тези, на които е издадена заповед за отказ поради по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10 лв., на лица и семейства, които са подали молба-декларация и на които е издадена заповед за отказ поради непълна 6-месечна регистрация в Бюрото по труда към 1 ноември 2013 г. и към момента продължават да са регистрирани.
До 31 март 2014 г. дирекция „Социално подпомагане” ще приема молби от лица и семейства.
По всеки подаден документ ще се извърши проверка на адреса и на всички декларирани обстоятелства от семеен, здравословен, доходен и имуществен характер, които имат отношение към определяне на правото на подпомагане.

Leave a Reply