Новини, Политика

Еколозите от общините се съвещават в Боровец

Кметът Владимир Георгиев откри на 7 юни в Боровец /хотел „Самоков”/ 42-ата асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България. Градоначалникът приветства участниците и ги запозна с екологичните проекти, осъществени в района – изграждането на ново депо за отпадъци, предстоящо рекултивиране на старото, реконструкцията на ВиК съоръженията в Боровец и част от селата, монтирането на модерно, ефективно и екологосъобразно осветление във всички населени места в общината. Училищата и детските градини са газифицирани, закупени са електромобили, въвежда се система за разделно събиране на отпадъците. Ежегодни са кампаниите по залесяване и зарибяване. Разчита се не само на финансистите, но и на еколозите, за намирането на най-добрата формула за определянето на такса „Битови отпадъци” /такса „Смет”/.
„От изключителна важност за нас, общините в подножието на Рила, е да бъде приет и Планът за управление на НП „Рила”, но да бъде добре балансирано използването на територията, защото за нас е важно опазването на биоразнообразието, но също така трябва да се внимава с прилагането на рестриктивните режими, за да не се стопира развитието на даден регион”, предупреди Георгиев.
Форумът продължава до днес, 9 юни, включително. Обсъждат се проблеми, свързани с управлението на отпадъците, състоянието на въздуха и водите, биоразнообразието. Дискутират се и механизмите за определяне на местните данъци и такси. Представят се добри практики и нови проекти, които вече се осъществяват. В срещата участват и експерти от Община Самоков.
В рамките на форума се проведе пътуващ семинар в Националния парк „Рила”. Еколозите се запознаха с управлението на парка, както и с проектите, които са осъществени или предстои да се реализират.
През днешния ден пък на актуални въпроси ще отговарят представители на Министерството на околната среда и водите. Програмата предвижда и посещение на новото депо за отпадъци край града ни.

Leave a Reply