Новини, Туризъм, Шарен свят

Екоминистертвото ще провери случая с мини ВЕЦ-а над Говедарци

Снимката е от подобна малка водноелектрическа централа на Лева река в Рила

Членове на сдружение „Балканка”, подкрепени от неправителствената организация „За да остане природа в България“, протестираха пред сградата на Министерството на окорлната среда и водите във връзка с издадените разрешителни за изграждането на мини ВЕЦ „Енерджи Говедарци” в района на Горна прека река, Мальовишка и р. Черни Искър.
Протестиращите бяха приети от зам.-министър Атанаска Николова, която ги е уверила, че министерството вече проверява всички мини ВЕЦ-ове по разпореждане на министъра. От общо 217 такива централи са проверени 138 и при 19 от тях са установени нарушения.
Николова обеща министерството да разгледа жалбата срещу строителството на мини ВЕЦ „Енерджи Говедарци“. „Издаденото разрешителното не е окончателно и подлежи на проверка по законосъобразност”, каза още зам.-министърът. По думите й, ако има пропуски в процедурата, в правомощията на министъра е да отмени разрешителното или да се предприемат допълнителни уточнявания.
От министерството искали да ограничат ефекта от неблагоприятното въздействие на малките ВЕЦ върху екологично уязвими участъци на реките. „Един от сериозните проблеми, които се опитваме да разрешим, е да се ограничи потенциалното негативно въздействие на тези обекти върху водните ресурси и екосистемите“, заяви Ат. Николова.
Дори заедно с неправителствения сектор била разработена методика, по която да се оценяват потенциалните рискове от изграждането на малки ВЕЦ-ове. Предстои документът, който определя участъци, в които категорично се забранява строеж на такива съоръжения, да бъде одобрен от министъра на околната среда и водите.
Иначе интересът към изграждането на малки водноелектрически централи е голям през последните години, защото произвежданата от тях електроенергия се изкупува от държавната Национална електрическа компания на преференциални цени.
Според представителите на сдружение „Балканка“ в нарушение на закона Басейнова дирекция „Дунавски район“ е издала и последното необходимо разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждането на новата мини ВЕЦ „Енерджи Говедарци”. Така на практика изграждането на централата може да започне.
Природозащитниците посочват, че сградата на мини ВЕЦ-а ще се строи само на 160 метра от питейния водоизточник „Черни Искър“ – на разклона за хижа „Вада“, което е недопустимо – законът забранява строителството на подобни обекти на по-малко от 500 метра от хидротехнически съоръжения. Освен това районът попада в санитарно-охранителна зона.
Според екозащитниците строителството на централата ще доведе до пресушаване на малки реки и измиране на редица редки видове защитени риби, а освен това ще застраши и човешкото здраве, тъй като със сигурност ще бъде замърсен водоизточник, от който вода ползват София, Банкя и други селища. Има опасност и самото село Говедарци да остане без вода.
От подадената жалба до министерството от екозащитниците излиза, че през последните години са издавани разрешителни за строеж на това място на мини ВЕЦ на три различни фирми. Последното разрешително е на „Рила Еко Енерджи“ ООД от 26 август т. г. Компанията е собственост на пет физически лица, които имат равни дялове, но според Любомир Костадинов от WWF инвеститор е самият шеф на „Лукойл България“ Валентин Златев. Пак според екозащитниците предишен шеф на Басейнова дирекция е бил уволнен, тъй като се е противопоставял на изграждането на мини ВЕЦ в района.
От коалицията „За да остане природа в България” припомнят, че Европейската комисия изпрати страната ни в Съда на ЕС заради забавянето с “Рила-Буфер”.
“Вече е ясно, че правителствотото бави обявяване на “Рила-Буфер”, за да се осъществят инвестиционни намерения в района като този мини ВЕЦ и периодично появяващите се планове за нови ски курорти в тази част на Рила между Говедарци и Мальовица. Зад тези предложения стоят инвеститори, близки до управляващите”, твърдят от “За да остане природа в България”.
Протестиращите настояват екоминистерството да изпълни изискването на закона и да обяви буферната зона на парк „Рила“ за защитена по „Натура 2000″.

Leave a Reply