Новини, Шарен свят

Екопътека може да се оформи на мястото на старото сметище

„Старото самоковско сметище може да се превърне след рекултивацията му в екопътека“, смята кметът Владимир Георгиев.
Както е известно, рекултивацията на сметището започна в началото на август в изпълнение на един от най-значимите екологични проекти на Общината. Строителните работи трябва да приключат до края на годината, а след това самият терен ще бъде заравнен, затревен и залесен.
Цялостната дейност ще се извърши въз основа на спечелен проект от Общината и сключен договор с екоминистерството.
Така ще се облагороди районът край Драгушиново, който от години замърсява цялата околност и създава неугледен облик на входа на града ни откъм Ихтиман. Нещо повече, в близко бъдеще в резултат на изпълнение на планираното досегашният недостатък може и трябва да се превърне в предимство за региона.
Припомняме, че от няколко години в действие в съседен район е новото депо за отпадъци, в което се работи по съвременни технологии и се събират и отчасти оползотворяват боклуците не само на нашата, а и на други съседни общини. С пускане в действие на новото депо старото сметище бе затворено, но недобросъвестни лица продължиха да го използват. Сега и на тази нередна практика би трябвало да се сложи край.

Leave a Reply