Новини, Шарен свят

Еко инспекции с предписания за дивото сметище в Рашид бегов чифлик

Районната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ и “Басейнова дирекция” съвместно са проверили състоянието на формиралото се нерегламентирано сметище северно от града ни, в м. Рашид бегов чифлик. За замърсяванията в този водосборен район неотдавна алармираха екозащитници, нелицеприятната картина бе показана и по централна телевизия.
На това място по решение на Общинския съвет може да се депонират само изкопни материали – земя и камъни, но проверката е установила, че тук са изхвърляни и строителни отпадъци – тухли, керемиди, плочки и др. Теренът до съседния ромски квартал на площ от около 3 дка пък е замърсен с хартии, пластмаси, текстилни и други отпадъци.
Мястото за депо в този район не е оградено, но са поставени табели, забраняващи изхвърлянето на битови отпадъци, назначена е и охрана. Работници на фирма “Бекастрой” почистват района и разделят строителните отпадъци от изкопните материали. Вече са почистени над 40 дка.
Направено е предписание почистването да приключи до началото на юни и да се ограничи достъпът до депото. Препоръчва се още да се обособи терен само за съхранение на строителни отпадъци.
Експертите са констатирали, че в района е изграден и нерегламентиран напоителен канал. От незаконна дейност е пострадал и участък от брега на реката. Там коритото на Искъра трябва да се възстанови.

Leave a Reply