Новини, Шарен свят

Експерти от Европа разискваха в Самоков проблеми на ромите

Представители на Експертния съвет по въпроси на ромите към Комитета на министрите на Съвета на Европа гостуваха на 26 април в Самоков. Стана ясно, че градът ни е бил избран за домакин заради добрите практики в сферата на интеграция на ромите.
Кметът Владимир Георгиев изтъкна, че се работи последователно за постепенното извеждане на общността от т. нар. гето в Седми квартал. Подчертано бе, че една от важните задачи е обхващането на ромските деца в училище. Георгиев отговори и на многобройни въпроси, свързани с безработицата сред ромите, разпределението на средствата в бюджета, дейността по европейски програми и проекти.
В болницата делегацията се запозна с работата на здравните медиатори, а после посети и Евангелската черква в ромската махала, където домакин беше пастор Николай Василев.
Сред гостите имаше представители на много държави и на различни европейски институции. Организатор на посещението бе Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси при Министерския съвет.

Leave a Reply