Новини, Шарен свят

Експерти разясняваха европрограми на площада в Самоков

Екипът на Областния информационен център организира на 28 юни приемна на централния площад “Захарий Зограф” в града ни. Посетителите бяха информирани за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Уреденият информационен щанд се радваше на интерес от страна на много представители на бизнеса, ученици и учители, безработни и др.
Най-голям интерес според гостите е проявен към процедурите „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ (по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“). Представителите на Областния център отговориха на доста въпроси на посетителите, свързани с допустимите дейности и разходи, бюджета, подаването на проекти. Крайният срок за кандидатстване по първата процедурата, както поясниха експертите, е 15 август, а по втората – 12 октомври т. г.
На друга голяма част посетители – земеделски производители – специалистите представиха подмярка 6.3, по която ще се предоставят до 15 хил. евро за развитие и укрепване на малки земеделски стопанства, за тяхната модернизация и технологично обновление и за опазване на околната среда и борба с климатичните промени. Срокът за прием на заявления за подпомагане по тази подмярка е 12 август т. г.
Експертите от центъра предоставиха информация и за останалите процедури, които ще се обявят по европейските програми до края на годината.
С приемната в Самоков приключи информационната кампания на Областния център във всички 22 общини на Софийска област. Стартът е бил преди около месец и половина – на 11 май в Сливница. По данни от центъра в организираните 22 приемни участие са взели близо 800 души – представители на бизнеса и общински администрации, на читалища, учебни и детски заведения, журналисти и други интересуващи се граждани. Те са били запознати и с възможностите за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки, включително с електронно кандидатстване и отчитане през системата ИСУН 2020.
Областният информационен център е част от мрежата от 28 подобни центрове в страната, създадени с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Leave a Reply