Електрическата подстанция в Самоков чества 50-годишен юбилей

Момент от награждане на колектива, 1970 г. От ляво на дясно: Иван Попов, Йордан Попйорданов, Георги Попов /началник на подстанцията/, Николай Велков, Кирил Караманчев.

През тазгодишния септември се навърши половин век от влизането в действие през 1969 г. на електрическата подстанция в Самоков.
Нейното изграждане се наложи заради бурното развитие на града ни като важен промишлен и икономически център на Софийска област през 60-те и 70-те години на миналия век. Наложително бе да се извърши и реконструкция на далекопроводите през града ни.
Изграждането на подстанцията беше възложено на Стройрайона в Самоков, като технически ръководител бе Георги Спасов. Представител на инвеститора – „Окръжно електроснабдяване”–София, бе Георги Попов.
Обектът бе изграден за срок от две години и през септември 1969 г. беше пуснат в експлоатация.
Благодарение на новата самоковска подстанция крупните промишлени предприятия в града ни бяха обезпечени със сигурно, надеждно електрозахранване.
В подстанцията беше назначен персонал от второ поколение енергетици, които за кратко време усвоиха новата техника и с успех се справяха с възложените им задачи. Като оператори работеха Йордан Попйорданов, Николай Велков, Кирил Караманчев, а началник на подстанцията беше Георги Попов. Целият този екип бе съставен от възпитаници на Професионалната техническа гимназия /по онова време механоелектротехникум/ „Никола Вапцаров”.
През 1972 г. в съревнованието за най-добър обект между подстанциите в Софийска област на първо място беше класирана подстанцията в Самоков като образцов и най-добре поддържан обект.
И сега електрическата подстанция в нашия град е в добри ръце и не старее, а продължава да се развива в положителна насока.

Георги Попов

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*