Новини, Шарен свят

Енергийните помощи остават, независимо от увеличението на пенсиите

Всички пенсионери, получавали енергийни помощи през изминалия отоплителен сезон, ще имат право на подпомагане и през зимните месеци на 2013-2014 г., предвижда промяна в Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
Изменението повиши коригиращия коефициент, който се прилага при изчисляването на дохода, даващ право на енергийна помощ. По този начин увеличението на пенсиите от 1 април т. г. няма да отнеме правото на пенсионерите, подпомагани през 2012-2013 г., да получат целева помощ за отопление и през следващия сезон.
Промяната е била обсъдена в Комисията по доходите към Националния съвет за тристранно сътрудничество и е получила подкрепата на социалните партньори.

Leave a Reply