Новини, Шарен свят

ЕСГРАОН – с офис на партера в Общината

Служба ЕСГРАОН в общинската администрация вече има свой офис на партера в сградата на Община Самоков. Там вече се подават съответните документи и се получават различните актове, свързани с гражданското състояние. Гишето е част от Центъра за информационно обслужване на гражданите.
Чрез промяната се облекчават самите посетители. Нововъведението е полезно и за служителите, които досега са били принудени почти непрекъснато да кръстосват етажите. Реорганизацията по време на пандемия е от полза и за двете страни.

Leave a Reply