Новини, Шарен свят

ЕТ плащат 15 % данък върху доходите си от стопанска дейност

PrihodiДоходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат със ставка от 15 %, а за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10 % данък.
Едноличните търговци, които през 2014 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2015 г.
Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП – www.nap.bg. Формулярите се подават до 30 април 2015 г., като декларираният данък за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен в същия срок.
Всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път, ще ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, ако към този момент няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък.
Изпращането на документите по електронен път може да стане с ПИК, като получаването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице или с електронен подпис.
Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат лично в офис на НАП.
Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания, на пощенските записи и на данъчните декларации клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

Leave a Reply