Живот, Новини, Шарен свят

Животът поскъпва

Издръжката на живот на член от 4-членно домакинство /двама възрастни и две деца/ в края на юни достигна 563, 63 лв. Това означава, че общо на домакинство му са необходими 2254 лв. на месец, за да посрещне разходите си за храна, здравеопазване, образование и почивка спрямо средните стандарти за страната.
Данните са на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.
През второто тримесечие се наблюдава задържане на ценовите нива, като спрямо предходното тримесечие се отчита дори намаление от 0,5 %, но на годишна база ръстът е от 3 %.
По-ниския темп на нарастване на цените се дължи на намалението на цената на електроенергията от 1 април с до 6,5 % и на природния газ с 4%, както и поради характерния сезонен спад в цените на някои хранителни стоки.
За последните 4 години издръжката на живота е нараснала със 17,3 %, като по-силно е изразен ръстът при хранителните стоки – с над 20 %.
През второто тримесечие са поскъпнали цените на цитрусовите плодове в диапазон от 5 до 56 %, а на ябълките – с 24 %. Най-чувствително през тримесечието е увеличението в цените на облеклата, обувките и личните принадлежности – средно с 4,3 %.

Leave a Reply