Журналистическото дружество в Самоков стана на 23 години

Навършиха се 23 години от учредяването на дружество на Съюза на българските журналисти в Самоков – родният град на първооснователя на българската журналистика Константин Фотинов.
Самоковското дружество бе образувано на 9 февруари 1999 г. Инициативата бе на колегите от вестник „Приятел”. Самото основаване бе своеобразен успех – за първи път в историята в Самоков бе създадена професионална съсловна синдикална организация – сдружение на местните журналисти.
Наш представител участва редовно като делегат в работата на Общото събрание (конгреса) на СБЖ, независимо че дружеството ни е с по-малко от 20 члена. Това стана възможно, тъй като именно по предложение на нашата организация ръководният орган на съюза измени устава и предвиди възможността и дружества с по-малко от 20 члена да имат право на участие в Общото събрание (при положение, че са единствени в даден град).
За пръв път също по предложение на нашето дружество и на колеги от Смолян СБЖ предвиди и годишни награди специално за журналисти извън столицата.
По покана на нашето дружество през годините в Самоков гостуваха председателите Милен Вълков, Снежана Тодорова и други ръководни деятели на съюза, с които проведохме полезни разговори за проблемите в професионалната и съюзната дейност и за насоките за успешна бъдеща работа.
При образуването на нашето дружество в края на миналия век членовете му бяха 8. Сега са 16 – двойно повече; 12 жени и 4 мъже. В дружеството ни през определени периоди членуваха и журналисти от други градове – Сандански, София, Бостън (САЩ). Наши членове са и хора, които работят в сферите на културата, образованието, обслужването, здравеопазването, но продължават да участват в живота на дружеството.
Част от нашите членове са носители на почетния знак на Община Самоков, както и на значката „Златно перо” на СБЖ. Мнозина от членовете на дружеството ни са уважавани общественици, ръководители в различни сфери, деятели на родолюбиви клубове и др.
Председател на дружеството ни от основаването му досега е Тодор Попов. Секретар в началото е Снежана Ивайлова, а по-късно – Пепа Георгиева. Останалите членове на дружеството са Андрей Домишляров, Атанас Домишляров, Гиргина Рангочева, Даниела Младенова, Делян Василев, Евгения Попова, Ели Павлова, Емилия Станоева, Катя Димова, Кристина Ангелова, Надежда Георгиева, Надка Вардарова и Роза Попова.
На пръсти се броят градовете в страната, които не са областни центрове, а имат журналистически дружества. Самоков е един от тях.
Членовете на дружеството ни участват в семинари и други начинания на СБЖ в различни градове на страната и така повишават своята квалификация и допринасят за развитието на духовния живот на обществото.
По инициатива на нашето дружество и със съдействието на Община Самоков в града през 2015 г. бе издигнат нов паметник на Константин Фотинов, който възстановява истинския образ на възрожденеца.
През 2017 г. пък по съвместно предложение на дружеството на СБЖ и на Клуба на строителите-ветерани в Самоков и по решение на Общинския съвет в новия парк „Крайискърец” бе поставена паметна морена като признание към труда на воините от Строителни войски и местните майстори-строители, изградили стената на Искъра в Самоков, която вече половин век пази надеждно града от унищожителните в миналото наводнения.
По предложение на дружеството бе създаден документален филм за художника Христофор Пейчев, почетен гражданин на Самоков, лауреат на много награди и автор на герба на града, дългогодишен сътрудник на местните медии.
Пак по предложение на нашето дружество Общинският съвет удостои със златния и сребърния почетен знак на Самоков дългогодишни заслужили деятели на културата и образованието, общественици, както и младежи, спасили с риск за живота си жена от сигурна смърт.
Признание за нашето дружество бе включването на самоковски представители в делегацията на СБЖ, която през 2015 г. посети Турция и участва в откриването на паметник на Константин Фотинов край град Бурса. В историята ни е записана и обмяна на опит със софийско журналистическо дружество.
Имаме и дарителски прояви – събиране на средства за издаване на книги, както и за лечението на дългогодишна деятелка на СБЖ.
Имаме и идеи да се учреди национална награда за публицистика на името на Константин Фотинов, да се издигне паметник на един от най-заслужилите наши съграждани, фолклориста проф. Васил Стоин – един своеобразен възрожденец от 20 век, както и да се издаде книга, посветена на историята и дейността на самото дружество.
Нашата работа не винаги е благодарна, но е много интересна и изключително полезна; едно с нищо несравнимо служене на обществото.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*