Култура, Новини, Туризъм

Журналисти от Сърбия ни гостуваха

Група журналисти от Сърбия гостува на 4 и 5 април в Самоков. Колегите от западната ни съседка разгледаха Историческия музей и други забележителности на нашия град и района и участваха в сърдечна другарска среща с представители на местни медии и културни институции в ресторант „Старата къща”. Обменен бе опит по професионални въпроси, както и по проблеми, вълнуващи журналистите и обществеността в двете страни.
По време на пребиваването си в страната ни гостите посетиха още Перник и София.
Те бяха тук в изпълнение на проект „Преоткриване: Журналистически гледни точки към културно-историческото наследство и природните забележителности в южния граничен район на България и Сърбия”. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Сърбия”.
Партньори по проекта са Журналистическото сдружение „Балкански форум”, Центърът за демокрация и развитие на Южна Сърбия със седалище в Лесковац и Регионалният исторически музей в Кюстендил.
Целта на начинанието е да се появят повече публикации и предавания и да се засилят контактите между институциите и населението на България и Сърбия.
През миналата есен участници в проекта от българска страна посетиха по подобен начин Сърбия, включително Босилеград, Лесковац, Враня и други градове и обекти. В това посещение взеха участие и представители на в. „Приятел” и на Историческия музей в града ни.
Нов пътуващ семинар с участието на наши журналисти и музейни специалисти се организира сега – от 10 до 13 април, по маршрута: Димитровград /Цариброд/ – Пирот – Ниш с посещение и на Погановския манастир, Гаджин хан и други забележителности в съседната страна. Участниците ще бъдат от София, Самоков, Перник и Кюстендил.

Leave a Reply