Новини, Шарен свят

Забраниха посещенията на паркове и градини, ограничиха пътуванията

Снимка: архив

Нови мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса предивжда заповед на здравния министър, издадена въз основа на решенията на Националния щаб след заседанието му на 20 март.
Заповедта изисква да се преустановят посещенията на паркове, градски градини, спортни площадки на открито и закрито и др. От Общината вече са поставени табели, забраняващи ползването на съответните паркове и площадки. Контролът се осъществява от полицейските служители.
Забранено бе на гражданите под 60 години да посещават хранителни магазини или аптеки всеки ден от 8.30 до 10.30 ч.
Органите на МВР пък организираха контролно-пропускателни пунктове в областните центрове и проверяват каква е целта на съответните пътувания. През пунктовете се пропускат пътуващи само по неотложни причини: заради служебна работа, по здравословни причини и за завръщане у дома. Неотложните причини се удостоверяват със служебна бележка от работодател, медицински документ и лична карта, указваща постоянния адрес на съответното лице.
Ограничението засяга само София и областните градове – Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и т. н., но не и общинските центрове и другите населени места, което означава, че не е необходимо жителите на села в общината да имат специален документ, за да пътуват например до Самоков.
Както вече бе съобщено, заради коронавируса и намалелия брой пътуващи бяха съкратени доста курсове по автобусните линии в общината. Във връзка с това и с преждевременно приключилия зимен туристически сезон от Самоков до Боровец са останали само три курса  – в 9 ч., 13 ч. и 18 ч.
Декларацията за пътуващите, за която става дума по-горе, от 25 март бе променена, като МВР предостави обновена бланка, която да улесни гражданите. Промяната бе направена след анализ на ефективността на документа, на базата на препоръки на граждани, а и с цел да се предотвратят злоупотреби.
В декларацията по новия образец във връзка с трудовата дейност отпада заверката от работодателя. Гражданите ще удостоверяват това със служебна бележка, издадена от работодателя, или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.
Попълнените декларации ще се събират от служителите на пунктовете с цел контрол и възможност за проверка на попълнените данни.
Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, а не във връзка с трудова дейност, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на съответния пункт.
Междувременно парламентът прие текстовете от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, с които се спира налагането на запори на банкови сметки на физически лица и лечебни заведения, както и процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства.
По време на извънредно положение няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, както и върху трудови възнаграждения и пенсии.
Няма да се налагат обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и да се извършват описи на движими вещи или недвижими имоти, собственост на физически лица, освен задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.
Процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства се спират за времето от 13 март до отмяната на извънредното положение. Изключение от обхвата на закона са сроковете по наказателни дела за налагане на мерки за принуда и тези по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.
По време на извънредното положение се спират всички публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. Те ще бъдат насрочени наново, без да се дължат такси за това, след изтичане на извънредното положение.
Ограничават се и нотариалните производства само до неотложни случаи при спазване на здравно-хигиенните изисквания и осигуряване на един нотариус на 50 хил. жители.
Работодателите ще могат да предоставят само платен годишен отпуск на работниците и служителите си без тяхно съгласие. Работодателите ще могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.
Работодателите може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.
Полицаите и пожарникарите ще полагат извънреден труд над ограниченията по Закона за МВР след изрично писмено съгласие на съответния държавен служител. Липсата на съгласие няма да е основание за търсене на дисциплинарна отговорност.
Военнослужещите ще имат право да извършват проверки за установяване на самоличността на гражданите. Военните ще могат да ограничават до пристигане на служителите на МВР придвижването на лице, за което има данни, че е отказало или не изпълнява противоепидемичните мерки и мерките за задължителна изолация.
Военните ще имат правомощие да спират превозни средства до пристигане на служителите на МВР; да ограничават придвижването на хора и превозни средства на контролно-пропускателните пунктове. Военнослужещите ще могат да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо.
Народното събрание прие и ветото, което президентът Румен Радев наложи върху спорни текстове от Закона за мерките при извънредно положение. От закона отпаднаха текстовете, които са свързани с наказанията за невярна информация, както и текстовете, свързани с цените на стоките.

Leave a Reply