История, Култура, Новини, Образование

Завет към потомъка

1762 лето…

В килия в Хилендар
един монах с перо написа
Историята на рода, от който ти си.
Монахът бе Отец Паисий.

Този монах с перо вълшебно,
обичащ племето си древно,
изпълни с гордост своята мисия –
да знаеш за рода си, от който ти си.
Монахът бе Отец Паисий.

В безсънни нощи с поглед бледен,
над своята „История” наведен,
великото ни минало описа,
да знаеш за рода, от който ти си.
Монахът бе Отец Паисий.

За битки славни, за царе и патриарси
и за победите над чуждите монарси,
за славата на българското племе писа
монахът от Атон – Отец Паисий.

Завет остави мъдър – да го помниш!
Да се гордееш с минало вековно!
И да не се срамуваш! – той написа.
Потомъкът на Аспаруха ти си!
Това ти завеща Отец Паисий!

Метин Методиев, 8-а кл.
СОУ „Отец Паисий”

Leave a Reply