Новини, Шарен свят

Завършени са обекти в 17 села

Детски площадки и кътове за отдих са изградени в селата от общината през този строителен сезон по Оперативна програма „Региони в растеж” при осъществяването на т. нар. дребно мащабни проекти.
Както информира зам.-кметът Радослав Стойчев, усвоените средства по програмата възлизат на 320 хил. лв. Изградени са и чешми, ремонтирани са тротоари. В Злокучане е оформена алея в двора на църквата. В Драгушиново пък е ограден гробищният парк.
Приключена е работата в общо 17 села от общината. Предстои да се довърши започнатото в още 5 населени места. Обикновено обектите по тези проекти са на стойност 10-15 хил. лв. Цялата сума по програмата е 360 хил. лв.

Leave a Reply