Здраве, Новини

Завършили курс започват работа като болногледачи

Завърши курс за квалификация по професията болногледач, организиран от „МБАЛ-Самоков” със съдействието на КНСБ. Проектът „Шанс за работа” е дал възможност на 55 жени, регистрирани като безработни в Бюрото по труда, да придобият квалификация в продължение на 300 учебни часа. Отчита се, че това е и принос за социалната интеграция на хора от етническите малцинства.
Програмата е стартирала на самия ден на здравето 7 април, а цялостната работа е приключила на 5 май. На 13 май прокуристът на „МБАЛ-Самоков” д-р Светла Скелина отчете дейността по проекта и благодари на медицинските специалисти и на курсистите. Курсистите получиха удостоверения от Центъра за професионално обучение на КНСБ в София.
Д-р Скелина обяви, че на пет жени от завършилите курса – Елка Петрова, Цветанка Миланова, Светла Николова, Христина Таскова и Райна Комитова, е осигурена работа за 3 месеца в болницата. Жените благодариха за условията и за стипендията, която са получавали всички курсисти при обучението си, и пожелаха да се създадат предпоставки и останалите завършили курса да започнат работа.
От името на ръководството на курса жените бяха поздравени от Ангелина Гаврилова, главна медицинска сестра на „МБАЛ-Самоков”.

Евгения Попова

Leave a Reply