Новини, Образование

„Заедно в час” набира кандидати за учители до 10 февруари

За настоящата година набирането на кандидати за учители по програма “Заедно в час” ще продължи до 10 февруари на сайта zaednovchas.bg.
„Заедно в час” работи вече 10 години. Всички кандидати преминават през три етапа на подбор, преди да получат предложение за участие. Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност – одобрените участници придобиват такава правоспособност в рамките на програмата. Необходими са завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г., желание за работа с ученици, които имат нужда от повече подкрепа, и готовност за работа като учител на пълен работен ден за период от две години.
Участниците получават специално разработени обучения, менторска подкрепа, учителска правоспособност, намиране на позиция в училище, възможности за кариерно развитие, финансови стимули, професионални контакти и приятелства.
През тази учебна година 20 учители и възпитаници на програмата преподават в Софийска област.
За контакти и допълнителна информация: Павлина Радославова, тел. 0885 356 075; 02/988-06-88 |communication@zaednovchas.bg, София 1784, бул. „Цариградско шосе” 111В.

Leave a Reply