Новини, Образование

„Заедно в час”

Фондация „Заедно в час” набира кандидати за стажанти. Има свободни места в направленията: „Анализ и оценка на въздействието”, „Привличане и подбор на кандидати”, „Комуникации и лидерско развитие”, „Обучение”, „Подкрепа на учители”, „Администрация”.
Мисията на учителите от „Заедно в час” е да се преборят с неравния достъп до качествено образование, като докажат, че дори и децата с нисък социално-икономически статус са способни да постигат отлични резултати. Програмата дава възможност на завършващи студенти и млади професионалисти да допринесат за положителна промяна в обществото, като едновременно с това усъвършенстват своите знания и развият способностите си.
Новите учители ще преминат курс в партньорски университет, който ще им осигури педагогическа правоспособност, ако те вече не разполагат с такава.
Преподаватели от програмата работиха през последните две учебни години в Професионалната гимназия по туризъм. През тази учебна година специалисти от „Заедно в час” има в СОУ “Отец Паисий”.

Leave a Reply