Новини, Политика

Заем за болницата и крепостта над Белчин ще взема Общината

Обявеното за публично обсъждане поемане на дългосрочен дълг от Община Самоков на 25 септември така и не се състоя. В посоченото време в залата бяха кметът Владимир Георгиев, зам.-кметовете Радослав Стойчев и Васил Сайменов, директорите на дирекции в Общината инж. Евелина Перфанова и Сия Шехтанова, главният архитект арх. Надежда Клинчева, главният счетоводител Даниела Георгиева и главните експерти Пепа Георгиева и Теодора Василева. Не се яви обаче нито един гражданин, който да прояви интерес към поставения проблем, въпреки че покана бе публикувана в местната преса, както и на интернет страницата на Общината, а съобщение е било сложено и на информационното табло в сградата на Общината.
По молба на “Приятел” директорката на дирекция “Финансово-стопански дейности” Сия Шехтанова коментира въпроса за поемания дълг.
Дългът ще бъде поет чрез Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД, създаден от Министерския съвет. Средставта ще се използват за междинно разплащане и отчитане при изпълнение на проектите „Обновяване и ремонтни дейности на „МБАЛ Самоков” ЕООД” и „Реставрация, консервация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк „Цари мали град” на хълма Свети Спас, с. Белчин”.
Обектите се финансират по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Предложението на общинската администрация е да се използва дългосрочен заем от фонда, който ще бъде погасен след отчитане на проектите съгласно сключени договори.
Заемът ще бъде поет като дълг. Максималният размер на дълга е 2 382 502 лв. по проекта за болницата и 3 278 752 лв. по проекта за крепостта. Предстои Общинският съвет да излезе с решение за поемането на този дълг. След това Общината може да кандидатства пред ФЛАГ за искане на кредита.

Евгения Попова

Leave a Reply