Новини, Образование, Шарен свят

Закриват училище “Никола Драмалиев”

Помощното училище-интернат “Никола Драмалиев” в града ни се закрива съгласно заповед на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов от 14 ноември т. г.
Имуществото на учебното заведение се предоставя според заповедта на Регионалния инспекторат по образованието в Софийска област. Учениците пък са пренасочени към други училища според местоживеенето им.
Документацията на досегашното учебно заведение ще се съхранява в самоковското ОУ “Митрополит Авксентий Велешки”, а фондът от учебници – в училищата, които приемат учениците.
Решението за закриване се мотивира с клаузи от Закона за народната просвета, предложение на финансиращия орган, становище на Регионалния инспекторат по образованието и заключение на специално назначената експертна комисия.
Според заповедта липсата на ученици е довела до преустановяване на учебно-възпитателния процес. Самата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” /бр. 91 от 18 ноември т. г./.

Leave a Reply