Новини, Шарен свят

Заместник-министър разясни в Самоков как ще се обновяват панелките

Владимир Георгиев и Николай Нанков

На работна среща на 5 февруари в голямата зала в сградата на Общината заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков се срещна с представители на общинската администрация, домоуправители на жилищни блокове и граждани.
Целта беше да се разясни Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, с която, както подчерта г-н Нанков, правителството изпълнява едно от основните си предизборни обещания. Зам.-министърът допълни, че от програмата могат да се възползват всички общини.
Чрез санирането на блоковете ще се осигурят по-добри условия за живот, ще се намалят разходите на гражданите за енергия и ще се повиши дълготрайността на самите сгради.
В изпълнение на програмата ще се предоставя финансова и организационна помощ на сдруженията на собствениците на апартаменти в жилищните блокове, като тези сдружения се регистрират съгласно закона. Самите сдружения ще кандидатстват пред общините. Всички, които отговарят на изискванията, ще получат изцяло безвъзмездна финансова помощ в определените размери, както и организационна подкрепа, по реда на подаване и одобрение на съответните заявления и в рамките на отделените за тази цел от държавния бюджет средства.
Предвижда се през тази година да се санират панелни блокове с 36 и повече апартаменти, а от 2016 г. ще могат да ползват тази възможност и живеещите в блокове с по-малко апартаменти, като условието е самите сгради да са построени преди 1990 г.
За да кандидатстват по програмата, необходимо е най-напред домсъветите да регистрират сдружение на собствениците със свой БУЛСТАТ и да представят в Общината молба, подписана най-малко от две трети /67 %/ от собствениците на апартаменти в съответния блок.
Общините приемат документите, разглеждат ги и преценяват дали да ги одобрят. При одобрение се сключва споразумение между Общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата /областния управител/.
Общината ще отговаря за целия процес по обновяване на жилищните сгради, включително за избора на изпълнители на отделните дейности.
Изпълнението на проекта включва: топлоизолация на сградата и подмяна на дограма; обновяване на общите части /покрив, фасада, стълбищни клетки и пр./; ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в отделните части; ремонт на електроинсталацията в общите части; мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите и др.
Програмата не включва закупуване на нови радиатори и нови асансьори, нито вътрешно обзавеждане и оборудване.
Зам.-министър Нанков отговори и на многобройните въпроси на граждани и на общински служители, свързани с конкретната работа по санирането, контрола на дейността, отношението към незаконно остъклени и префасонирани тераси, площадки, тавански помещения и др. Собствениците на вече санирани апартаменти нямат право да претендират да им бъдат компенсирани разходите, но също ще се ползват от обновяването на общите части, а може и да поискат, ако преценят, програмата да обхване и техните жилища.
Нанков допълни, че на всеки зададен във връзка с изпълнението на програмата въпрос на сайта на министерството, ще бъде отговорено бързо и компетентно. На сайта е качена и цялата документация, свързана с програмата.
Кметът Владимир Георгиев призова присъстващите собственици бързо да подготвят необходимите документи и да ги представят в Общината. Той увери, че общинските служители ще реагират адекватно, за да може жителите максимално да се възползват от предоставената възможност.
В понеделник, на 9 февруари, г-н Георгиев уточни, че в стая 418 в сградата на Общината гражданите могат да получават пълна информация във връзка с програмата.
В срещата на 5 февруари участваха и народните представители Ирена Коцева и Радослав Стойчев, както и заместник-кметовете Сия Шехтанова и Васил Сайменов.

Евгения Попова

Leave a Reply