Новини, Шарен свят

Записването за дърва за огрев започва

От 27 януари в Общинското лесничейство започва записването за доставката на дърва за огрев. Желаещите трябва да отговарят на условията, определени от Общинския съвет /Решение № 1241 от 21 декември 2017 г./.
Подават се заявление и декларация по образец. Документите ще се получават от лесничейството /ул. „Македония” 23/ от понеделник, 13 януари.
Допустимото количество дървесина за едно семейство /домакинство/ е до 10 куб. метра. Цената за дъб и бук през тази година ще бъде 431,50 лв. с ДДС за 10 куб. м, като в тази сума не са включени транспортните разходи.
Редът за записване и доставка е подробно описан в заповед № 1 от 6 януари т. г. на директора на лесничейството. Всички необходими документи са поставени на видно място в самата сграда.
Повече информация може да се получи на тел. 0722/666-80, Костадин Коцов.

Leave a Reply