Запознаха земеделските стопани с новостите в кампанията

Среща със земеделските стопани във връзка с директните плащания се състоя на 4 февруари в Самоков. Организатор бе Министерството на земеделието и храните.
Директорката на Областната дирекция “Земеделие” Христина Стойкова запозна присъстващите с новостите и изискванията на тазгодишната кампания за директните плащания. Кампанията започва на 1 март и продължава до 15 май. След тази дата в продължение на 25 календарни дни кандидатите могат да извършват корекции по вече подадени заявления, но при налагането на санкции.
За да подаде заявление за подпомагане, кандидатът следва да е регистриран земеделски стопанин и да притежава съответните правни основания за ползване на площите, които заявява. За разлика от предходната година сега кандидатите могат да заявяват само площи в обхвата на границите на имотите, за ползването на които имат регистрирано правно основание.
Крайният срок за добавяне на нови договори за „Кампания 2016” е 15 февруари. Когато ползвател по споразумение или разпределение не е изплатил задълженията си за имоти, т. нар. бели петна, той губи правно основание за ползването им и не може да заявява площите за подпомагане. Пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, по цена, определена по пазарен механизъм. Кандидатстването започва с подаване на заявление до кмета на общината, а сключването на договорите с ползвателите е за срок, не по-кратък от 5 години.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*