Новини, Шарен свят

Започва работа по ВиК мрежата в Искровете

Владимир Георгиев и Вили Дашинова подписват договора

Договор за изготвяне на инвестиционен проект и идейни проекти за изграждане и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията на селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води подписаха на 30 януари в Самоков кметът Владимир Георгиев и инж. Вили Дашинова, управител на „РЕКО Инженеринг” ЕООД – фирмата, спечелила обявената обществена поръчка.
Подписвайки договора, кметът Владимир Георгиев очерта значението на проекта, който се готви със собствени средства на Общината. Георгиев и благодари на общинските служители за извършената досега работа.
Инж. Дашинова увери, че специалистите от фирмата ще се справят успешно с предстоящата дейност в определения 3-месечен срок. Ще бъдат разгледани различни варианти за пречистване на отпадните води и ще се предложи най-добрият. Шефката на фирмата допълни, че с изпълнението на проекта 4-те села ще добият нов облик.
Сега състоянието на водопроводната мрежа в района на Искровете е лошо, тя е амортизирана, често стават повреди, водата не е с добро качество, а като цяло и загубите са огромни – нахалост изтича почти 60 % от водата.
Целта е чрез изпълнението на проекта да се подобрят условията на живот на местното население, като същевременно се спазят и всички изисквания за опазване на околната среда.
Проектната готовност е от изключителна важност, за да може Общината да кандидатства за финансиране пред европейските програми и фондове.
На церемонията по подписване на договора присъстваха заместник-кметовете Сия Шехтанова и Васил Сайменов, секретарят на Общината Ангелина Вангелова и други отговорни служители от общинската администрация.

Leave a Reply