Започна биологичната рекултивация на старото сметище

В края на октомври стартира биологичната рекултивация на старото самоковско сметище в местността Катранджия.
В изпълнение на специален проект вече са приключили строителните дейности по загробване на отпадъците, изграждане на отводнителни канавки и поставяне на кладенци със соларни панели, които да възпрепятстват излизането на газ вследствие на гнилостните процеси.
Известно е, че след изграждане на Регионалния център за управление на отпадъците – новото депо, Общината кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към екоминистерството за рекултивация на старото сметище в Катранджия. Предприятието е осигурило средствата за изпълнение на техническата рекултивация, след което се финансира тригодишната биологична рекултивация. На терена ще се постави слой трева и самият терен ще се залеси.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*