Започна изграждането на Център за обществена подкрепа в Самоков

На личен ден – понеделник, 29 октомври, в бившето помощно училище „Никола Драмалиев” започна официално изграждането на Център за обществена подкрепа.
Изпълнител на проекта е фирма „Парсек Груп” ЕООД. Кметът Владимир Георгиев и представителят на фирмата-изпълнител Теодор Серафимов сложиха каски и поставиха символичен старт на строителните дейности, като залепиха на фасадата първата изолационна плоскост. Пояснено бе, че практическата работа ще започне от следващия понеделник – 5 ноември.
Георгиев изтъкна, че с новото звено социалните услуги в града и общината добиват комплексен характер. С влизането на центъра в действие все повече хора в неравностойно положение и от уязвими групи ще получават полагащото им се обгрижване. Бъдещата придобивка ще бъде от полза и за възпитаниците на съседния Център за настаняване от семеен тип, които след 18-ата си година трябва да продължат своя живот извън дотогавашното си защитено жилище.
Съгласно новия проект сградата на бившето училище „Н. Драмалиев” ще бъде преустроена. Предвижда се изоставеното здание да се санира, да се подмени дограмата и да се ремонтира покривът. Ще бъде извършен и вътрешен ремонт. Планирано е и съответно обзавеждане.
Общата стойност на проекта възлиза на 431 хил. лв. С 10 хил. лв., осигурени от Общината, ще се подмени и отоплителната инсталация.
В обновената сграда ще се обособят две помещения за спешно настаняване, две стаи за групова работа, бани, кухня и трапезария. Ще бъдат подготвени и кабинети за персонала, за специалисти – психолог, социален работник, логопед.
Благодарение на новия център на потребителите ще се предоставят грижи, съобразени с индивидуалните им потребности. Базата ще може да се ползва и за защита на хора, пострадали от домашно насилие. Става въпрос за нова социална услуга, която не дублира досега съществуващите социални центрове в града ни.
Безвъзмездната финансова помощ по проект «Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез създаване на нови социални услуги – Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания» се предоставя от Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020. Общината е задължена да поддържа новата социална услуга най-малко 5 години след приключване на дейностите по проекта.
На официалния старт на строителството на новия център присъстваха и Сия Шехтанова и Васил Сайменов, заместник-кметове на общината.

Тодор Попов

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*