Новини

Започна изпълнението на нов проект за парк „Рила”

Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков и директорът на Националния парк „Рила“ Красимир Андонов дадоха на 3 септември официален старт на строително-рехабилитационните дейности по проекта „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” – II фаза“.
Край контролно-информационния пункт в м. Нехтеница, над хижа „Трещеник“, бе извършен водосвет и бе направена първа копка. Сред присъстващите бяха ръководителят на проекта д-р Стефан Кирилов и инж. Цветанка Ценова, представител на фирмата-изпълнител. 
„Национален парк „Рила“, със своята характеристика, уникално географско място, културно наследство, гостоприемни хора, дава възможност да се развиват природосъобразният туризъм и населените места“, заяви зам.-министър Живков и допълни, че проектът е за всички, които посещават парка, и ще допринесе за подобряване на стопанисването и на работата на служителите.
Директорът Андонов поздрави присъстващите и изрази надежда, че след три години ще бъде постигнат много добър ефект както в Националния парк, така и по отношение на Защитена зона „Рила“. Уточнено бе, че дейностите по проекта са обвързани с опазването на много ценни видове /включително на балканската дива коза и иглолистните горски местообитания, които обхващат почти 95 % от територията на парка/, както и с борбата срещу бракониерството.
Ръководителят на проекта д-р Кирилов представи подробно предвидените дейности.
Общата стойност на проекта е 11 994 781 лв., от които основната част – над 10 млн. лв., са средства от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, а 1 799 217 лв. ще се осигурят от бюджета на страната. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.”.

Leave a Reply