Новини, Шарен свят

Започна обсъждането на общоустройствения план на общината

Със среща с кметовете и кметските наместници от района на Палакарията на 5 февруари стартираха разискванията по общоустройствения план на територията на Самоковска община.
Пред управниците на Райово, Рельово, Белчин, Клисура, Алино, Поповяне, Ковачевци и Ярлово главният архитект на Общината арх. Надежда Клинчева, проектантският екип и специалисти от местната администрация разясниха основни постулати на разработката и отговориха на поставените въпроси. Ще бъдат взети предвид и направените предложения.
Главното в плана е, че в този район ще се развива туризмът, като ще се обособяват зони за изграждане на туристически обекти, вилни селища и др.
Предвиждат се на първо време още три срещи за обсъждане на плана по райони с участието на местните кметове и кметски наместници. Единият район обхваща Радуил, Марица, Гуцал, Шипочан и Ново село, вторият – Горни Окол, Долни Окол, Широки дол и Злокучане, а третият – Искровете /Мала църква, Маджаре, Говедарци и Мальовица/.
Общоустройственият план предвижда в рамките на общината зони за жилищно строителство, обществено обслужване, индустриални обекти, отдих, културно-историческо наследство, спорт и др.
Освен по райони, ще бъдат организирани срещи за обсъждане на плана и със специалисти от различни сфери. Ще има и обществено обсъждане. 

Leave a Reply