Засилени проверки при транспортирането на дървесина

Продължават засилените вътрешни проверки по дисциплината на ползване и транспортирането на дървесина от горите, информираха от Югозападното държавно предприятие с център Благоевград, в чиято структура е и самоковското горско стопанство.
Целта е да се пресекат едни от най-често констатираните пропуски и нарушения при експедиране на дървесина, свързани с неправилна или умишлено занижена оценка при асортиментите и некоректно отразяване на точните обеми в превозните билети. Тази порочна практика води до злоупотреби, които нанасят значителни финансови щети на горските стопанства, отбелязват от предприятието.
В информацията се посочва, че не са редки случаите, при които автомобили, натоварени с технологична дървесина, транспортират и строителна, която не е описана в превозните билети. Установено е също, че голяма част от технологичната дървесина с дължина над 2 м продължава да се отразява като дърва за огрев, което понижава продажната цена /съгласно стандартите дължината на дървата за огрев е до 2 м/.
Специално внимание при проверките се обръща на правилното разкройване на дървесината при стриктно спазване на стандарта за окачествяване. Експертите припомнят, че отговорността за това е на експедитора и горския надзирател на съответния охранителен участък, в който се намира обектът. Подобни нарушения са констатирани в няколко държавни горски стопанства, включително в самоковското. От отговорните лица са изискани писмени обяснения и са им наложени дисциплинарни наказания, като те трябва да заплатят и стойността на нанесените щети.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*