Новини, Шарен свят

Затоплянето повишава риска от пожари

Очакваното повишаване на температурите през следващите месеци създава сериозен риск от бъдещи запалвания. Затова от ръководството на Югозападното държавно предприятие призовават гражданите за по-голямо внимание при боравене с огън на открито.
От предприятието напомнят, че глоба до 500 лв. грози всеки, който запали огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Същата санкция се налага и за палене на огън извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства.
От началото на годината до края на април на територията в обхвата на предприятието са възникнали 28 пожара, причинени от човешко нехайство и небрежно боравене с огън. Засегнати са общо около 1500 дка горски площи.
През тази година предприятието ще изгради към 230 хил. линейни метра минерализовани ивици и 52 хил. метра лесокултурни прегради, за да се ограничи разпространението на огъня. Предстои дооборудване на 60 противопожарни депа с инструменти и пособия за гасене на пожари.
Предприятието разполага с 33 високопроходими специализирани противопожарни автомобила, два булдозера, 13 багера, оборудван дрон за наблюдение и ранно предупреждение, както и с необходимата екипировка за своите служители.

Leave a Reply