Затоплянето повишава риска от пожари

Очакваното повишаване на температурите през следващите месеци създава сериозен риск от бъдещи запалвания. Затова от ръководството на Югозападното държавно предприятие призовават гражданите за по-голямо внимание при боравене с огън на открито.
От предприятието напомнят, че глоба до 500 лв. грози всеки, който запали огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Същата санкция се налага и за палене на огън извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства.
От началото на годината до края на април на територията в обхвата на предприятието са възникнали 28 пожара, причинени от човешко нехайство и небрежно боравене с огън. Засегнати са общо около 1500 дка горски площи.
През тази година предприятието ще изгради към 230 хил. линейни метра минерализовани ивици и 52 хил. метра лесокултурни прегради, за да се ограничи разпространението на огъня. Предстои дооборудване на 60 противопожарни депа с инструменти и пособия за гасене на пожари.
Предприятието разполага с 33 високопроходими специализирани противопожарни автомобила, два булдозера, 13 багера, оборудван дрон за наблюдение и ранно предупреждение, както и с необходимата екипировка за своите служители.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*