Крими, Новини

Зачестяват измамите при предлагане на работа в чужбина

От Районното управление на полицията предупреждават гражданите, търсещи работа зад граница, да бъдат особено предпазливи. Те трябва да събират предварително възможно най-много данни за лицата, които предлагат заетост в чужбина, както и да проверяват дали посредниците имат регистрация в Агенцията по заетостта. Трябва да се изиска от посредника и договор с чужд работодател, за когото се осигурява работна ръка. Заплащането „на ръка” на частни лица за намиране на работа в почти всички случаи е свързано с измама.
Отиващите на работа в чужбина трябва да тръгват от България с посреднически договор на български с всички данни за фирмата-посредник и трудов договор /също на български/ с местния работодател с всички данни за него, както и за условията, при които ще се работи. Не бива да се подписват документи на чужд език, чието съдържание е неясно.
Добре е предварително да се проучат посредникът и чуждестранният работодател по отношение на регистрацията на фирмата в съответната държава. Трябва да се сверят предоставените в интернет контакти с тези на официалната интернет страница на фирмата и да се осъществи по възможност контакт с неин представител. Не трябва кандидатите за работа да се доверяват на лица, които предлагат контакти само по интернет и отказват среща в офиса, както и да предоставят пълните си данни. В никакъв случай не бива се предоставят личните документи на чужди лица.
Добре е търсещите работа да имат контактите на институциите, които биха могли да им съдействат при проблем, както и на българските посолства в съответната страна. При съмнения за легитимността на посредниците могат да се подават сигнали в РУП-Самоков.

Leave a Reply