Новини, Поздравления, Шарен свят

Защитават личните данни при публикации в сайта на Общината

Вземат се мерки за защита на личните данни на гражданите по отношение на публикациите на официалния уеб сайт на Община Самоков, информира на 10 юли Веска Тодорова, гл. експерт “Връзки с обществеността” на Общината.
Кметът Владимир Георгиев вече е издал заповед, с която се регламентират редът и начинът на публикуване, актуализиране и поддържане на информацията на интернет страницата на Общината. Целта е да се осигури по-висока степен на защита на правата на гражданите при обработване на личните им данни съгласно Закона за защита на личните данни. Стремежът е освен това да се ограничи риска от евентуални грешки в подадените сведения.
При подаване на информацията не бива да се допуска оповестяване на лични данни. Самата информация ще се съгласува с прекия ръководител на служителя, за да се прецени нейната законосъобразност и необходимост от публикуване. Единствено експертът “Компютърни системи” ще има право да качва информация на уеб страницата на Общината. Данните ще се пускат в мрежата след изготвяне на приемо-предавателен протокол, до 24 часа след подаването им.

Leave a Reply