Новини, Читателски

Защо няма табела за новите ремонти в централната градска част?

Доколкото съм запознат, собствениците на всеки обществено значим обект, който е в процес на строителство или ремонт, трябва да поставят на видно място обозначителна табела, чрез която да запознаят обществото какво се прави, кой го прави, в какви срокове ще се завърши и пр. Такива са съвременните изисквания.
Защо обаче няма такава табела за ремонта на Ларгото в централната част на града ни? Този ремонт продължава вече две седмици, а ние, жителите и гостите на града, сме принудени да гадаем какво е замислено, кой го прави и т. н. Така се прокрадват и всевъзможни слухове, които не са от полза никому. Някои дори шеговито вече наричат разкопките „Бункеро”…
Доколкото разбрах, фирмата – изпълнител на реновацията на Ларгото – е „Колхида”. Това е същата фирма, която извърши и предишните благоустройствени ремонти в центъра. Наред с хубавите неща обаче някои от поставените тогава бели плочки хлопат сериозно, а това не е нормално. Не може ли да се задължат представителите на фирмата да ги ремонтират? Убеден съм, че това няма да отнеме много време, а сигурно и гаранционният срок не е изтекъл.

К. Казаков

Leave a Reply