Новини, Читателски

Защо се копае пак в коритото на Искъра?

„Преди години коритото на р. Искър бе разкопано и от там, въпреки протестите на природозащитници и други граждани, се извлякоха голямо количество инертни материали; сега там отново се копае – пак ли ще се вземат пясък и чакъл от реката”, запитаха в редакцията недоволни съграждани.
Този въпрос вълнува през последните дни и много други самоковци. От общинската администрация отговориха, че багерът, който работи тези дни в реката, почиства коритото от клони и други отпадъци, които своевременно се извозват. В същото време се е наложило да се попълват и дупки, издълбани от водата под един от праговете на Искъра.

1 Comment

  1. Пенчо Жабата

    Според З-на за водите разрешава се почистване от леглата на реките САМО на строителни и битови отпадъци и на растителност, която е ВЪТРЕ в леглото на реките, а в р.Искър в и около Самоков такива НЯМА. Строителни и битови отпадъци в леглото и около него-НЯМА.
    Растителност в леглото на реката няма, защото стотиците тонове камъни, които тя влачи пролет, НЕ ПОЗВОЛЯВАТ на никаква растителност да поникне в леглото на реката.
    А кескането на растителността около леглото е забранено, защото то само сгъстява тази растителност.Да намерят друга работа на безработните! А добива на инертни материали от леглата на реките и прилежащите им земи и заливаеми ивици Е ИМПЕРАТИВНО ЗАБРАНЕН от чл.1, ал.3 на З-на за подземните богатства.Освен това концесията на Цоло Вутов и наместника му-Кремвиш в района на в.з.Мечката, която те купиха от Зах. Бързанов, беше изчерпана още преди да я купят. И Захе и те вадят инертните материали от Искъра, Палакария и от нивите и ливадите на частните собственици от Говедарци, Бел Искър и Райово-до язовира! Общината и МОСВ няма ли да поискат най-сетне от Мин. съвет да прекрати тази престъпна т.н. концесия, а в действителност-НАГЛА КРАЖБА ?!

Leave a Reply