Новини, Статии, коментари, Читателски, Шарен свят

Заявители за възстановяване на гори, потърсете правата си!

С текста по-долу се обръщам към измамените и изтерзани заявители за възстановяване на гори по чл. 14 от ЗВСГЗГФ.
През 2001 г. всички ние получихме необжалваеми откази от поземлените комисии, които бяха в противоречие с Конституцията. Всички откази бяха придружени с мотив, че уж след възстановяване на горите по чл. 13, ал. 5 от ЗВСГЗГФ не са останали гори и земи от частния горски фонд в нито едно землище. А това не е вярно!
От тогава 17 години обжалвахме неуморно по административен и съдебен път тези решения, които са истинска гавра. Най-сетне на 23 май 2018 г. Върховният административен съд с общодостъпно определение № 6790 по адм. дело № 6141/2018 г. постанови обжалваемост на отказите по чл. 14 от ЗВСГЗГФ.
Издирих и посочих писмено на министъра на земеделието и горите и на Областната служба по земеделие и гори местонахождението на документите, които са достатъчни да се установи количеството на частните, държавните и общинските гори във всяко землище. От тези документи е видно, че мотивът за отказите на поземлените комисии от 2001 г. е неистинен. Всяка общинска служба по земеделие и гори може да командирова по един служител до Централния държавен архив и само за ден да се снабди с необходимите документи, вместо да продължава да ни разиграва.
При това положение общинските служби са длъжни да отменят отказите си и да възстановят на всеки заявените от него гори, ако анкетирането е доказало, че наследодателят му ги е притежавал към момента на национализацията, вместо три инстанционната ни съдебна система да бъде залята от 3 млн. съдебни дела /заявителите сме около 1 млн./, което освен тормоз, ще струва и много милиарди и на нас, и на държавата!
Вие, заявителите, можете да потърсите правата си по административен и съдебен път, както и да поискате от политическите партии и правителството максимално да улеснят процеса, вместо да пречат.

Инж. Любчо Луков

Leave a Reply