Новини, Шарен свят

Заявленията за отпускане на пенсии ще се подават и по електронен път

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които създават допълнителна възможност заявленията за отпускане на пенсии и добавки към тях, както и заявления за преизчисляване на пенсии за придобит допълнителен осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането да бъдат подавани и по електронен път.
Определя се редът за представянето на документи за доход, получен в друга държава, при преценка на правото за социална пенсия за старост. Уточнява се процентът на загубена работоспособност на членовете на семейството, които са навършили 18-годишна възраст и са неработоспособни, при определяне на годишния доход на член от семейството – с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Изменят се и разпоредбите, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване по отношение на условията за пенсиониране – замразяването през 2014 г. на нарастването на възрастта и осигурителния стаж за придобиване право на пенсия, отпадането на възрастта за придобиване право на пенсия от военнослужещите, спирането на увеличаването на необходимия учителски осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от Учителския пенсионен фонд.
Предлагат се нови разпоредби, свързани с изплащането на наследствени пенсии на деца, които учат след навършване на 18-годишна възраст.
Правителството измени и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, отново във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване. От наредбата отпада задължението на осигурителите да представят в съответното териториално поделение на НОИ от продълженията на болничния лист за трудова злополука или професионална болест.

Leave a Reply