Новини, Шарен свят

Заявления за битова газификация се приемат до 21 февруари

До 21 февруари, петък, включително, ще се приемат заявления от граждани за битово газифициране по програмата за мерки за енергийна ефективност „Дезире”, финансирана от Международния фонд „Козлодуй”.
Според програмата на желаещите да се присъединят към газоразпределителната мрежа се оказва значителна безвъзмездна помощ, обхващаща 30 % от съответните разходи.
Предвидените средства по програмата обаче – 11.5 млн. евро, вече са почти изчерпани. Затова няма гаранции, че заявленията, които сега ще се подават, ще бъдат одобрени. Самите заявления ще се разглеждат по реда на постъпването им.
В Самоков около 1200 домакинства са се възползвали от безвъзмездната помощ. 
Работата по „Дезире” започна през 2016 г. Стремежът е да се стимулира битовата газификация, като се подпомогнат гражданите при първоначалната инвестиция.
Предимствата на газифицирането са очевидни – осигурява се подходящо и лесно управляемо отопление, условия за готвене и топла вода на поносими цени и със силно изразен екологичен ефект, без наличие на сажди, миризми, прах, и без допълнителни ангажименти, без изразходване на допълнително време и сили. Освен това се прилагат най-модерни системи за безопасност и контрол.
Не случайно този вид отопление е все по-предпочитан от много граждани и семейства както в нашия град, така и в страната.

Leave a Reply