Новини, Статии, коментари, Читателски

За бъднините на града…

Мнение

На 8 април т. г. се проведе първото от предвидената серия обществени обсъждания на проекта “Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Самоков”. Семпло огласено мероприятие, но за сметка на това за пръв път с начало в удобен час, което си е все пак прогрес за нашите самоковски традиции обсъждания да се организират в работно време на общинската администрация, за да не могат да присъстват работещите хора и така да се избегне риска от изказ на еретични идеи, предложения, мнения и становища от страна на гражданството.
Полезно би било, освен в издадената диплянка, разработващият екип и на страниците на двата най-четени самоковски вестника да сподели направеното на този етап, предстоящите стъпки и друга съществена информация. Това без съмнение щеше да допринесе за включване на повече граждани в обсъждането, а и наличието на по-добра предварителна информираност е от важно значение за по-задълбоченото обмисляне на по-стойностни предложения от тяхна страна. Нещо в тази посока можеше да се направи и от ресора “Връзки с обществеността” на общинската администрация.
Представителите на екипа Димитър Андонов и най-вече Велислава Джамбазка запознаха присъстващите с бюджета, параметрите и обхвата на проекта. Бяха представени целите – основната и специфичните, очакваните резултати от реализирането, както и всички задължителни дейности съгласно съответната оперативна програма. Бе обявено, че в края на май ще се проведе следващото обществено обсъждане и личното пожелание на автора на тези редове е тогава
залата да бъде пълна до краен предел. Все пак се обсъждат неща, които са важни за всеки живеещ в този град.
От изнесените резултати от направения анализ на проблемите и възможностите за развитие на Самоков и проведената анкета се забелязват любопитни подробности и някои повлияни от интересите на определени бизнес кръгове заключения, имащи за откровена цел манипулиране на общественото мнение, за да се улесни налагането на проекти като:
– изграждане на носеща само финансови загуби на общината крайречна кич-зона до обезобразения Искър с теглене на двумилионен кредит в условията на тежка криза;
– новите курортни локации до Сапарева баня и в посока Костенец при липса на реален за проектните им мощности туристопоток сега и в бъдеще, които локации ще донесат на общината точно същите “позитиви” като тези от проекта “Рила-Самоков 2004”, и ще осигуряват мизерна и нямаща нищо общо с пропагандираната сега трудова заетост на местното население;
– депото за бойна концентрация на битови отпадъци, осигуряващо фамилен десетилетен високодоходен бизнес в тази ниша на личности от самоковския, републиканския, а вероятно и от европейския елит, на подставени и свързани с тях лица – проект категорично в ущърб на хората от цялата община освен по досега често коментирани причини, а и заради заробващата форма на собственост – публично-частно партньорство, с оператор – частна фирма и ценова политика, представляваща фирмена тайна.
Проведена е анкета с представителна извадка от граждани на Самоков, но на въпросите са отговаряли граждани във възрастовите граници между 25 и 34 години, което означава едно финтово изключване на мненията на хората в най- зряла възраст и с най-много житейски опит по важни и полезни за разработката и реализацията на проекта изводи, тенденции и недостатъци.
За мен това представлява нещо като подмяна на вот с всички произтичащи последствия. То може да означава и друго – в предстоящото свръхтоталитарно десетилетие за хората над 34-годишна възраст да се предвижда само еднопосочна пътна карта към зоните на вечния покой на Ридо и при стадиона, и затова те да бъдат така добри да не се произнасят по разни перспективни разработки.
Като най-важни дейности за 2014 и 2015 г. се смятат:
– привличане на инвестиции;
– реализиране на инфраструктурни мероприятия;
– подобряване на енергийната ефективност; за предпочитане е да се имат предвид обществените сгради, а не предметите на крупната измама – “безвъзмездно” саниране на жилищните имоти на гражданите в панелните блокове, която, пробутана като безплатен обяд, ще завърши на първо време със съсобственост във всяко жилище между сегашните притежатели и имотната мафия; ще се облажат също банките, строителният и проектантският бранш;
– създаване и функциониране на социални домове и център за интегриране на циганското население;
– организация на сметосъбирането.
Амбицията на екипа е след реализиране на проекта да се промени облика на града и да се подобрят параметрите на градската среда, като се постигне обогатяване и осъвременяване на парковете и зелените зони, развитие на местно земеделие и занаяти, осигуряване на достъп до индустриалните зони на съвременно ниво, изграждане на добра интернет мрежа, развитие на инфраструктурните елементи и, разбира се, любимия шлагер на общинари и заинтересования бизнес – усвояване на колкото може повече пространства около реката, криещи в недрата си толкова апетитната баластра.
И всичко това, както дебело се подчерта, за да стане Самоков един дишащ град – важен сателитен център на мегаполиса за мащабите на страната ни София. Дано освен като дишащ родният ни град добие и репутацията на успешно прехранващ се в годините на светлото бъдеще.
Оказа се, че на призива да вземат участие в творческия процес заедно с работещите специалисти по проекта, от страна на бизнес средите са откликнали едва три фирми, а от всички неправителствени организации – само една. Проявеното безразличие от деловите среди е обезпокояващо, както и отношението на представителите на неправителствения сектор.
При обсъждането възникнаха много въпроси, на които г-жа Джамбазка даде изчерпателни отговори. Присъстващите граждани, доколкото им позволяваше добитата ориентация в проектната рамка и им диктуваха личните убеждения и виждания за значимостта и перспективността на едни или други елементи на градската среда, направиха редица различни по стойност и възможности за реализация предложения.
Изразих становище да се предвиди саниране на сгради публична и частна общинска собственост – училища, детски градини и др., и да не се въвеждат в заблуда собствениците на панелни жилища, за да налапат въдицата с така примамливата стръв.
Предложих вместо натрапвания още от 2010 г. проект за крайречна зона на терена между „Била” и моста на ул. “Македония” да се оформи един наистина необходим и желан от населението хубав парк, който не изисква ползването на заробващ кредит и няма да носи постоянни значителни загуби на общината.
Обосновах отпадането на квартал “Герена II” от общия устройствен план с безнаказаното съсипване на гората и опасността от умножаване на гетата в Самоков. Изказах аргументи в подкрепа на необходимостта да се увеличи етажността на повече от един етаж на строящите се за граждани от малцинствените общности жилища със средства по програми.
Предложих също да се предвиди изграждането на още мощности за пречистване на отпадни води поради доста компрометираните съоръжения на сегашната станция. Това би било прибавяне на още един полезен и доходен актив на общинската ВиК инфраструктура вместо да се води пагубната политика от страна на общински структури и един изменник от Гражданската инициатива за включване във ВиК асоциацията, срещу която от години се борим и имаме важно решение на Общинския съвет, изпълнението на което се саботира съзнателно.
Построяването на допълнително крило или отделен корпус на Историческия музей на терена югоизточно от съществуващата сграда е крайно наложително, за да могат да се оформят още експозиции на различна тематика, за които има достатъчно експонати и документи, както и за такива от находки от бъдещи проучвателни работи. Така ще бъде гарантирана в по-голяма степен защитата от изпаряване и похабяване на важни елементи от културно-историческото ни наследство.

Бойчо Стамболийски

Leave a Reply