За дръвчетата, старите дрехи и часовника на ДСК

След карантината от коронавируса започна раздвижване на хората по парковете. Прави впечатление, че там на много места новозалесените дървета са изсъхнали. Специалистите по озеленяване би трябвало да направят оглед на всички насаждения в парковете и крайречната зона – от двете страни на Искъра и Боклуджа и в Туристическата градина. Има и прекършени фиданки, които се нуждаят от подрязване, окопаване и опазване. През есента и през пролетта на следващата година може да се извърши и ново залесяване с подходящи дръвчета.
Пролетта дойде и мина, започна и лятото. Много семейства почистват по традиция домовете си и имат желание да се разделят с още здрави, но вече стари дрехи и обувки. Някои просто ги оставят до контейнерите. Но не е ли възможно да се организират акции по квартали с определени дни и часове, в които да се събират тези още годни дрехи и обувки и след това да се предоставят на нуждаещи се?
И още веднъж повдигам въпроса за часовника на сградата на Държавна спестовна каса. Няма ли в целия ни град майстори, които да го пуснат да работи? Мнозина граждани, пък и гости на града ни са свикнали да се осведомяват за времето оттам, а този часовник е и една атракция.

Димитър Михайлов

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*