Новини, Шарен свят

За общински стипендии може да се кандидатства до края на август

30 август, петък, е крайният срок за подаване на молби от ученици-гимназисти и студенти за кандидатстване за получаване на общински стипендии.
От няколко години по решение на местния парламент общински стипендии в размер на 1000 лв. /10 месеца по 100 лв./ се отпускат на изявени учащи се от града и района.
Молбите се подават в деловодството на общинската администрация, като в документа трябва да се уточни за каква точно стипендия учащият се кандидатства. Стипендиите са: природо-математическа – „Акад. Любомир Чакалов”; хуманитарна – „Константин Фотинов”; за изобразително изкуство – „Наум Хаджимладенов”; за музика – „Проф. Васил Стоин”, за спорт – „Рилски спортист”.
От Общината уточниха, че е желателно кандидатите да имат отличен успех, както и постижения в национални и международни изяви в съответната сфера, удостоверени с копия от документи. Приемат се и атестати и придружаващи писма от преподаватели.
Молбите ще бъдат разгледани от 5-членна комисия, назначена от кмета. Стипендиантите ще бъдат одобрени окончателно на сесия на Общинския съвет.

Leave a Reply