Новини, Шарен свят

За пръв път от доста време безработицата нарасна

През април в Самоков са регистрирани 1356 безработни – 8.7 % от работоспособното население, информираха на 15 май от Бюрото по труда. В сравнение с март безработните са със 105 души повече. Освободените са били заети със сезонна работа в сферата на туризма.
Спрямо същия период на миналата година безработните обаче са намалели с 2.6 %.
По неписана традиция жените без работа са повече – 57.4 %. Младежи до 29 години са 15.8 % от безработните. Над 55 години пък са 226 души – 16.7 %.
Най-много – 40.7 %, са безработните със средно образование. Следват ги тези с начално и по-ниско образование, които са 35 %. Общо 79 висшисти – 5.8 %, също са без работа.
През април са започнали да се трудят общо 100 души, предимно в сферата на хотелиерството на морето, в строителството и в търговията. Най-малък е броят на започналите работа в производството.
Новорегистрирани са 251 човека, а от регистрация са отпаднали 42 души. От Бюрото по труда споделиха още един интересен факт – част от новорегистрираните, макар и да са на различна възраст, не са работили досега никъде.

Евгения Попова

Leave a Reply